ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม 2565 - ปัจจุบัน "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศประกวดราคา เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศประกวดราคา เดือน มกราคม - กันยายน 2564 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศประกวดราคา เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2563 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศประกวดราคา เดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศประกวดราคา เดือนมิถุนายน 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคา เดือนพฤษภาคม 2563 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคา เดือนเมษายน 2563 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคา เดือนมีนาคม 2563 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2563 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคา เดือนมกราคม 2563 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 
ประกาศประกวดราคา เดือนธันวาคม 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนพฤศจิกายน 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนตุลาคม 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนกันยายน 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนสิงหาคม 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนกรกฎาคม 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนมิถุนายน 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนพฤษภาคม 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนเมษายน 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนมีนาคม 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2562"ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนมกราคม 2562 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนธันวาคม 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 
ประกาศประกวดราคา เดือนพฤศจิกายน 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนตุลาคม 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนกันยายน 2561 - ปัจจุบัน "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนสิงหาคม 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนกรกฎาคม 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนมิถุนายน 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนพฤษภาคม 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนเมษายน 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนมีนาคม 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนกุมภาพันธ์ 2561"ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนมกราคม 2561 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนธันวาคม 2560 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนพฤศจิกายน 2560 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา เดือนตุลาคม 2560 "ไม่มีข้อมูลหรือภารกิจที่เกี่ยวข้อง" วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการประกวดราคา สอบราคาย้อนหลัง ๑ ปี วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด