13 Type mismatch
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน "มหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม" ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงาน "มหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม" ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการและสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาสร้างกร่ำแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสร้างกระชังอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมทุ่นลอย วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด