เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การเตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงตามโครงการ "ปี 2560 แห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟก.1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้งานประจำศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าว วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ขออนุมัติเชิญประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กฟก.1 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด