ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ปี 2562 (Green Office) ระดับดีเยี่ยม วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ชุดเก้าอี้จากรีลสายไฟฟ้า" วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "โต๊ะรับแขกอเนกประสงค์จากไม้ลังหม้อแปลง" วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "WATER FOR LIFE (น้ำเพื่อชีวิต)" วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "แก้วคนละใบ ใส่ใจลดขยะ" วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ทางเดียวกันไปด้วยกัน" วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ใช้จักรยานแทนรถยนต์ส่งเอกสารข้างในคลัง" วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "กล่องแยกกระดาษจากไม้ลังมิเตอร์" วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ที่วางแฟ้มจากไม้ลังหม้อแปลง" วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ขวดทรายประหยัดน้ำ" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ใช้กระดาษ A4 ด้านที่2" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ที่เก็บไม้กวาดจากไม้รีลสายไฟฟ้า" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "ชั้นวางนิตยาสารจากไม้ลังหม้อแปลง" วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "หลอดไฟ มี 3 ใช้ 2" วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "กำจัดมลพิษด้วยตู้ครอบเครื่องปริ้น" วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "TIMER ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า" วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตจัดทำกิจกรรม "สวิตช์ใบไม้ลดโลกร้อน" วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด