ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอบต.ค่ายบางระจัน
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563
โควิท-19 เมื่อไรจะหายไป ตำบลค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บรี
ขอรับบริจาคเศษบล็อก
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะขอรับบริจาคเศษบล็อก เพื่อใช้ในการถมที่ดิน สามารถขอรับบริจาคได้ ฟรี! (ไม่รวมค่าขนส่ง) โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาโฉนดที่ดิน (ด้านหน้า – ด้านหลัง) 4. รูปถ่ายที่ดิน สามารถนำเอกสารมายื่นได้ที่ ป้อม รปภ. บริษัท อินทรีซุปเปอร์บล็อก หรือเข้ามาที่บริษัท อินทรีย์ซุปเปอร์บล็อก หรืออีกช่องทางหนึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 036-816330-4 , 085-3750-378
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ อัตรา ได้แก่ - ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ๑ อัตรา - พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบางระจัน เชื่อมโยง ...
หน้ากากอนามัยใส่ยังไงให้ป้องกันฝุ่นพิษ PM 2.5
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
PM 2.5 คืออะไร
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
... อ่านทั้งหมด