ข่าวประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2640
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2640 เพื่อนำมาใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 เรื่อง 1.ก่อนคิดจะสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ 2.จับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3.รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3 เรื่อง 1.ก่อนคิดจะสื่อรักด้วยดอกกุหลาบ 2.จับจ่ายอย่างมั่นใจ...สบายใจทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 3.รู้ไว้ไม่โดน...โจรไซเบอร์หลอก อ่านต่อ ...
เผยแพร่การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564
เผยแพร่การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
บทความ 26/2563 เรื่องนี้ผู้ขอข้อมูลไปร้องเรียนว่าบ้านใกล้กันบุกรุกที่สาธารณะ ตรวจสอบจริงๆ บ้านตัวเองบางส่วนก็บุกรุกเหมือนกัน ตกลงใครรื้อมาก ใครรื้อน้อย ไปดูกัน อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ขอครึ่งราคา
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
บทความ 27/2563 ผู้ประกอบการขอให้หน่วยงานแจ้งข้อเท็จไปอย่างหนึ่ง แต่กลับไปแจ้งอีกอย่างหนึ่งเขาเสียหาย จึงขอข้อมูล อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด