ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สิทธิได้รู้ของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปี 2564)
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ช่องทางติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง พร้อมคลิปสาระความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แสกนได้ที่นี่
วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตำบลหินกอง
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด