ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบความการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำของโรงเรียนหนองเรือวิทยา กับท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลหนองเรือ
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561
คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเรือ และผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลหนองเรือ ร่วมกันตรวจสอบความการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำของโรงเรียนหนองเรือวิทยา กับท่อระบายน้ำของเทศบาลตำบลหนองเรือ ให้มีลักษณะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยมีบ่อพักน้ำทิ้ง และถังดักไขมัน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด