ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง สั่งการนำน้ำเข้าบรรเทาความเดือดร้อนวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ประชาชน จากเหตุน้ำไม่ไหลต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
(5 ต.ค. 2563) นายอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง สั่งการเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือวัด โรงเรียน โรงพยาบาล ประชาชนอย่างต่อเนื่องให้มีน้ำอุปโภค-บริโภค จากเหตุน้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากท่อประปาแตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณหมู่บ้านเดอะแกรนด์ ใต้ทางด่วนยกระดับ ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งขณะนี้การซ่อมของการประปานครหลวงยังซ่อมท่อยังไม่แล้วเสร็จ โดยทางเทศบาลฯได้ทำการสำรวจพื้นที่หากพื้นที่ใดที่น้ำไม่ไหลแต่พอที่จะสูบน้ำจากประปาหัวแดงได้ ได้มีการสั่งการให้ใช้เครื่องสูบน้ำแบบหาบหาม สูบน้ำจากประปาหัวแดงกระจายน้ำให้ประชาชน สำหรับประปาหัวแดงเป็นโครงการที่เทศบาลเมืองลัดหลวงดำเนินการจากนโยบายคณะผู้บริหาร ภายใต้การบริหารงานของนายกฯอรุณกาญจน์ ที่ต้องการให้ในพื้นที่ลัดหลวงมีประปาหัวแดงสำหรับไว้ใช้ยามเกิดเหตุเพลิงไหม หรือเหตุฉุกเฉิน หากสำรวจแล้วไม่สามารถดูดน้ำจากประปาหัวแดงได้ มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมกับรถบรรทุกน้ำของกองช่างทุกคัน เข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเขตพื้นที่ ทั้งส่วนของ -โรงพยาบาล (โรงพยาลบาลบางจาก, รพ.สต.บางจาก, รพ.สต.บางครุ) -วัด (วัดชมนิมิตร) -โรงเรียน (โรงเรียนวัดครุใน, โรงเรียนวัดครุนอก, สันติดรุณ, โรงเรียนสายอนุสรณ์, โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนศิริวิทยา และโรงเรียนบ้านบางจาก) -ประชาชน (พื้นที่บริเวณสุขสวัสดิ์68, ซอยสุขสวัสดิ์66แยก1และแยก5, ชุมชนหลังวัดครุนอก, สุขสวัสดิ์64 ซอย1ซอยขวัญใจ, ซอยสุขสวัสดิ์43, และชุมชนตลาดน้ำลัดหลวง) ในส่วนของการประปานนครหลวงจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้แล้วเสร็จเมื่อไร่นั้น ทางการประปายังไม่สามารถยืนยันได้ ทั้งนี้ในส่วนของทางเทศบาลเมืองลัดหลวง หากพื้นที่ใดน้ำไม่ไหล และตกหล่นจากการเข้าช่วยเหลือ ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลัดหลวง 02-818-8385 หรือ 02-462-8081 ทางเทศบาลจะเข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือนร้อนให้กับท่านโดยเร็ว จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นป
พื้นที่ใดในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงน้ำไม่ไหลแจ้งงานป้องกันฯ
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563
หากพื้นที่ใดในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำไม่ไหล จากท่อ?ประปาแตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณหมู่บ้านเดอะแกรนด์ ใต้ทางด่วนยกระดับ? ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้? ของกรมทางหลวง? (ทล.)? ซึ่งขณะนี้การซ่อมของการประปานครหลวงยังซ่อมท่อยังไม่แล้วเสร็จนั้น สามารถแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลัดหลวง 02-818-8385 หรือ 02-462-8081 ทางเทศบาลฯจะเร่งนำน้ำเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง การปรับขยายเวลาให้บริการประชาชนฯ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
เมื่อวันพุธ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลัดหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางจาก ลงพื้นที่ หมู่ ๗ ตำบลบางจาก เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก และรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมแจกทรายอะเบทกำจัดยุง ซึ่งเป็นการดำเนินการในโครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้นโยบายการบริหารงาน ของนายกฯอรุณกาญจน์ ไม้เกตุ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ซึ่งใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
เทศบาลเมืองลัดหลวง-นิปปอนเพ้น-KPIร่วมใจแต่งแต้มสีสันเสาตอม่อ ศูนย์นันทนาการ เพิ่มแรงบันดานใจให้ผู้ใช้บริการ
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด