ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันการทุจริต 2562
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ บทความที่ 39-43/2561
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เรื่อง ทำดีมากครับ, จัดใหม่ แต่แพงกว่า, ไม่ใช่อย่างนี้ครับ, ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา, หนูเป็นปกตินะคะ, จะเก็บไว้ใช้อีก อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ บทความที่ 6-9/2561
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ต้องมาแบบโปร่งใส ,ไปพิสูจน์กันเอง,ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้,ขออนุญาตจริงหรือเปล่า อ่านต่อ ...
เอกสารเผยแพร่ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ บทความที่ 11-15/2561
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เรื่อง ฉันยังไม่อนุญาต, ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร,อยากรู้ว่ามีกี่คน, ดูอย่างเดียวนะ, ขอมากเกินไปหรือเปล่า อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด