ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๕๔๒
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ทะเบียน กฉ ๒๐๕๑ สมุทรปราการ
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 รายการ (กองคลัง)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ตู้แช่นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแแก้วหมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๓ ๖๐ ๐๐๐๗ ตรวจสอบ thermostat เสื่อมชำรุด
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด