ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประชาสัมพันธ์ สิทธิได้รู้ของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลหินกอง ประจำปี 2564) (20/07/2564)
ช่องทางติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง พร้อมคลิปสาระความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แสกนได้ที่นี่ (17/04/2562)
ช่องทางการรับทราบข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตำบลหินกอง (19/03/2562)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลหินกอง (20/02/2562)