กฎ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2548 (19/03/2562)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549 (19/03/2562)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง การบริหารจัดการกิจการประปา พ.ศ.2553 (19/03/2562)