สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (07/03/2562)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 8 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/03/2562)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 (หนึ่ง) โครงการ (07/03/2562)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง ชุดผจญเพลิงนอกอาคารติดแถบสะท้อนแสงพร้อมปักรายชื่อหน่วยงานและรายชื่อพนักงาน จำนวน 36 ชุด (สำนักปลัด) (07/03/2562)
สัญญาจ้างซ่อมแซมหน้ากากชุดเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager รุ่น FPS (03/07/2561)
สัญญาจ้างผ้าคลุมศรีษะกันเปลวไฟและความร้อนมาตรฐาน NFPA ยี่ห้อ MAJESTIC รุ่น PAC IA-19 และ ถุงมือดับเพลิง มาตรฐาน NFPA ยี่ห้อ PRO-tech 8 รุ่น (03/07/2561)
สัญญาจ้างไฟฉายดับเพลิง ชนิดป้องกันประกายไฟ มาตรฐาน ยี่ห้อ NFPA ยี่ห้อ STREAMLIGHT รุ่น SURVIVOR (03/07/2561)
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร 2 ซอยแยก 6 หมู่ 8 (23/05/2561)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยราชา 5 หมู่ 9 (23/05/2561)
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะซอย 8 หมู่ 8 (23/05/2561)