สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 536 ต้น (15/05/2563)
สัญญาโครงการโครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ (07/05/2563)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเรือรดน้ำต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ลำ (ครั้งที่ 2) (07/05/2563)
ฉบับโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีในเขตทางหลวงหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) (04/07/2562)
สัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1811 ต้น (04/07/2562)
สัญญาโครงการจัดซื้อประติมากรรมรูปพวงมาลัยดอกไม้เหล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ (04/07/2562)
สัญญาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (04/07/2562)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) (07/03/2562)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร 2 ซอยแยก 6 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/03/2562)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 (หนึ่ง) โครงการ (07/03/2562)