ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต อินทขิล ซอย 1 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (17/09/2562)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง (09/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง (26/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำเเพงกันดินพัง (05/08/2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (31/07/2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (31/07/2562)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ (12/07/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (24/05/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (14/12/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (28/11/2561)