ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 (25/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 5 เรื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ (12/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 (กองศึกษา) จำนวน 150 รีม (11/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (ห้องปลัด) (11/05/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง เพื่อใช้ในงานเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ (27/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ บต 4183 สมุทรปราการ (รถกู้ภัย-ส่องสว่าง) (22/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จำนวน 1 รายการ (22/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (22/04/2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค 2614 (สนป.) (07/04/2565)