สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 666 หมู่ 1 ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120 หมายเลขโทรศัพท์ 053-521007 , โทรสาร 053-522331 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด