ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด6ตัน 6 ล้อฯ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด