ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์คอนกรีตที่มีส่วนผสมของยางพาราบริเวณสามแยกทองเลื่อน ถึง ถนนกลางทุ่ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddid) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด