ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฝังกลบหลุมขยะและปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลุมขยะของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 รายการ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด