ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เดือนกรกฎาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
เดือนมิถุนายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือนพฤษภาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือนเมษายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือนมีนาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือนมกราคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 0 พ.ศ. 0000 
เดือนธันวาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 0 พ.ศ. 0000 
เดือนพฤศจิกายน 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 0 พ.ศ. 0000 
เดือนตุลาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก วันที่ 0 พ.ศ. 0000 
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 0 พ.ศ. 0000 
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา และสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 0 พ.ศ. 0000 
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา และสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 0 พ.ศ. 0000 
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา และสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 0 พ.ศ. 0000 
ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา และสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 0 พ.ศ. 0000 
... อ่านทั้งหมด