ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคา วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง การกำหนด วัน และเวลาในการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญฤทธิ์ เกลี้ยงรัตน์ หมู่ที่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัตรัง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาตำบลควนปริง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญฤทธิ์ เกลี้ยงรัตน์ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายควนปริง-บางหมาก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยโคลน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งหวัง ตำบลควนปริง ก่อสร้างทางเดินเท้า องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๓๒-๐๐๑ สายควนปริง-บางหมาก หมู่ที่ ๑,๙,๘ ตำบลควนปริง กว้าง ๖ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด