ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563) วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโคมไฟฟ้า LED กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 1500 โคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงไร้สายของเทศบาลเมืองลัดหลวง ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล) จำนวน 30 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๘ ซอย ๑๙ หมู่ ๖ ตำบลบางจาก วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย ๗๔ ซอย ๗ บริเวณบ้านเลขที่ ๘๐ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่หมายเลขทะเบียน 83-4680 จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.43 ม.5 ต.บางครุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างหลังคาเมทัลชีทโค้งโครงเหล็กลานคอนกรีตหน้าศาลา 4 , 5 , 6 วัดไพชยนต์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุกดีเซล 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะท้ายติดเครนยกกระเช้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถ.สุขสวัสดิ์ 78 ซ.12 ม.7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถ.สุขสวัสดิ์ 78 ซ.12 ม.7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำหลังแนวเขื่อนเดิม (โดยใช้เสาเข็มดินซีเมนต์) บริเวณปากคลองบางจาก ต.บางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.สุขสวัสดิ์ 78 ซ.7 ม.7 ต.บางจาก (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.39 ม.4 ต.บางพึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถ.สุขสวัสดิ์ 78 ซ.7 ม.7 ต.บางจาก (จากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างออกแบบ เขียนแบบโครงการปรับปรุงเสริมความมั่นคงแข็งแรงของประตูระบายน้ำคลองลัดหลวง ม.3 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสัณหกิจ ม.8 ต.บางครุ (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ 78 ซ.12 ม. 7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองลัดหลวง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสัณหกิจ ม.8 ต.บางครุ (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสัณหกิจ ม.8 ต.บางครุ (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสัณหกิจ ม.8 ต.บางครุ (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสัณหกิจ ม.8 ต.บางครุ (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างออกแบบ เขียนแบบโครงการก่อสร้างถนนผิวปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.70 และถนนสุขสวัสดิ์ 70 ซ.14 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำหลังแนวเขื่อนเดิม (โดยใช้เสาเข็มดินซีเมนต์) บริเวณปากคลองบางจาก ตำบลบางจาก ตำบลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันกันน้ำหลังแนวเขื่อนเดิม(โดยใช้เสาเข็มดินซีเม้นต์)บริเวณปากคลองบางจาก ตำบลบางจาก วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณหมู่บ้านสัณหกิจ ม.8 ต.บางครุ (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัดอากาศ (SCBA) พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศฯ) จำนวน ๑๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดิบเพลิง (ชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฆ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน ๕ คัน วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ (SCBA) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ เขียนโครงการก่อสร้างถนนผิวปูยางแอสฟัลด์คอนกรีต ถ.สุขสวัสดิ์ ซ.70 และถ.สุขสวัสดิ์70 ซ.14 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองกลาง(โรงแก้ว) ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ซอย ๓๙ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบางพึ่ง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด) จำนวน 10 ชุด วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศฯ) จำนวน ๑๖ เครื่อง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) ... เชื่อมโยง
รายงานงบการเงิน ไตรมาส ๒ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศฯ) จำนวน 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองจากคลองกลาง (โรงแก้ว) ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ซ.39 ม.15 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมและการเพิ่มประสิทธิภาพของกล้องวงจรปิดในเขตเทศบาล ) จำนวน 30 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ เขียนแบบโครงการก่อสร้างถนนผิวปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสุขสวัสดิ์ ๖๖ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางสองชั้น เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวปูยางแอสฟัลต์ติคคอนกรีต ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ต.บางพึ่ง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. คลองครุ จากบริเวณโรงเรียนสายอนุสรณ์ ถึงบริเวณแยกคลองครุ ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน (หมายเลขทะเบียน 83-2027 หมายเลขทะเบียน 83-4397 และหมายเลขทะเบียน 83-6119 โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประตูระบายน้ำคลองบางจาก ต.บางจาก ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องสุขา โรงเรียนเทศบาล 2 ม.9 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคาและฝ้าเพดาน โรงเรียนเทศบาล 2 ม.9 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองลัดหลวง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานงบการเงิน ไตรมาส ๑ เทศบาลเมืองลัดหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างผิวปูยางแอสฟัลต์ติคคอนกรีต ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวปูยางแอลฟัสต์ติดคอนกรีต ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอประพระแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. คลองครุ จากบริเวณโรงเรียนสายอนุสรณ์ ถึง บริเวณแยกคลองครุ ตำบลบางครุ (จ่ายจากเงินรายได้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เรื่องการตรวจสอบรายงานงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลเมืองลัดหลวง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารถยนต์โดนสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองจากคลองแขก (สะพานกูโบ) ถึงคลองกลาง (โรงแก้ว) หมู่ ๑๕ ตำบลบางพึ่ง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองลัดหลวง ม. 1 ต.บางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และอุปกรณ์ครบชุด พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้) จำนวน ๓๐ ชุด วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างราวกันตกสแตนเลส บริเวณน้ำในศูนย์นันทนาการใต้เขตทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ตำบลบางครุ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ชุดผจญเพลิง) จำนวน ๑๐ ชุด เอกสารเลขที่่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ (SCABA) จำนวน ๑๐ ชุด เอกสารเลขที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์นันทนาการ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ใต้สะพานวงแหวนกาญจนาภิเษก หมู่ 8 ต.บางครุ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างคันกันน้ำ (เสาเข็มซีเมนต์) พร้อมระบบระบายน้ำ บริเวณเขื่อนประตูน้ำคลองลัดหลวง หมู่ที่ ๓ ต.บางพึ่ง วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. ริมสองฝั่งคลองจากคลองกลาง (โรงแก้ว) ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ซ.39 ม.15 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด