เรื่องยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสุขสวัสดิ์ 78 ซ.12 ม. 7 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองลัดหลวง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด