ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ.35002 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตำบลไม้ดัด และตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,9,11 ตำบลไม้ดัด และหมู่ที่ 8,9,13 ตำบลเชิงกลัด วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด