ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสระเก็บนํ้า ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านบางเลา ม.๕ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างสระเก็บนํ้า ความจุ ๑๐๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร บ้านบางเลา ม.๕ ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด