สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
014/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U. สมปอง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
013/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน S.R.บุญลือ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
012/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U. สมปอง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
011/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ดีเสมอ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
010/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้านมีชัยก่อสร้าง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
009/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้านมีชัยก่อสร้าง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
008/2562 สัญญาทั่วไป บ. ฟ้าสร้าง 2000 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
007/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U. สมปอง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
006/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U. สมปอง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
005/2562 สัญญาทั่วไป ร้านมีชัยก่อสร้าง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
004/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ห้างหุ้นส่วน นาคราชการโยธา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
003/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ชัยวัฒน์ การโยธา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
002/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้านมีชัยก่อสร้าง วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
001/2562 สัญญาจ้างทั่วไป ร้าน P.U.สมปอง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด