สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะประจำหมู่บ้านและที่สาธารณะชนิดพลาสติก) จำนวน 2000 ใบ (ประกาศครั้งที่ 2) วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาทำซุ้มสะพานลอยเฉลิมพระเกียรติรพ้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 จุด (ประกาศครั้งที่ 2) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลาดกระบัง 14/1 หมู่ที่ 8,9 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในเขตตำบลราชาเทวะ จำนวน 1,823 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8 (ประกาศครั้งที่ 2) วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกเข้าบ้านคลองบัวเกราะ หมู่ที่ 8,9 (ประกาศครั้งที่ 2) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.เลียบริมคลองขันแตก (ฝั่นเหนือ) หมู่ที่ 11 ตำบลราชาเทวะ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมติดตั้งภายในตำบลราชาเทวะ จำนวน 536 ต้น วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยราชา 13 หมู่ที่ 9 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อต้นไม้พร้อมปลูกและอุปกรณ์ จำนวน 12 รายการ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อฝาท่อระบายน้ำเหล็กสำหรับติดตั้งทดแทนฝาท่อระบายน้ำฯ จำนวน 850 ฝา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเรือรดน้ำต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ลำ (ครั้งที่ 2) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาโครงการโครงการจ้างเอกชนออกแบบก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาโครงการจัดซื้อประติมากรรมรูปพวงมาลัยดอกไม้เหล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สัญญาโครงการจัดซื้อประติมากรรมรูปพวงมาลัยดอกไม้เหล็กพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 โครงการ ... อ่านต่อ
สัญญาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สัญญาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ
ฉบับโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีในเขตทางหลวงหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ฉบับโครงการปรับปรุงเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรีในเขตทางหลวงหมายเลข 3256 (ถนนกิ่งแก้ว) ... อ่านต่อ
สัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1811 ต้น วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สัญญาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เสาไฟประติมากรรมกินรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมติดตั้ง จำนวน 1811 ต้น ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 8 หลัง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า จำนวน 4 เครื่อง (สำนักปลัด) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร 2 ซอยแยก 6 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกายพนักงานดับเพลิง ชุดผจญเพลิงนอกอาคารติดแถบสะท้อนแสงพร้อมปักรายชื่อหน่วยงานและรายชื่อพนักงาน จำนวน 36 ชุด (สำนักปลัด) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 (หนึ่ง) โครงการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์การประมวลผล ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 (หนึ่ง) โครงการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างไฟฉายดับเพลิง ชนิดป้องกันประกายไฟ มาตรฐาน ยี่ห้อ NFPA ยี่ห้อ STREAMLIGHT รุ่น SURVIVOR วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างผ้าคลุมศรีษะกันเปลวไฟและความร้อนมาตรฐาน NFPA ยี่ห้อ MAJESTIC รุ่น PAC IA-19 และ ถุงมือดับเพลิง มาตรฐาน NFPA ยี่ห้อ PRO-tech 8 รุ่น วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างซ่อมแซมหน้ากากชุดเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager รุ่น FPS วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านไทยสมุทร 2 ซอยแยก 6 หมู่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ซอยราชา 5 หมู่ 9 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกสายเมนเข้าบ้านคลองบัวเกราะซอย 8 หมู่ 8 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยราชา 4 หมู่ 9 วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด