คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือบริการสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด