แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ พ.ศ.2561-2564 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561-2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีระจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด