นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจักรสีห์ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด