ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต อินทขิล ซอย 1 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต อินทขิล ซอย 1 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.05 เมตร เเละกว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3/1 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.75-0.91 เมตร นาว 164 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40-1.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่า่ซาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำเเพงกันดินพัง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างกำเเพงกันดินพัง หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ยาว 118 เมตร สูง 1.20 เมตร (ตามเบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ... เชื่อมโยง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ธาตุกุดพร้อมห้องน้ำ 4 ห้อง หมู่ที่ 1 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 2 ตำบลป่าซาง ซอยบ้านนายจรัญ ซอยหน้าวัดบ้านล้องไปป่าช้าบ้านล้อง (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ด้วยวิธการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางถนนประชาอุทิศ 1032 เชื่อมหนองดู่ พร้อมรางระบายน้ำ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามโรงน้ำดื่มชุมชนบ้านท่าต้นงิ้ว หมู๋ 2 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลป่าซาง)ด้วยวิธี(e-bidding) ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง 6 เมตร ยาว 10.5 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักสายบ้านล้อง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลักสายบ้านล้อง ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยข้างวัดหนองผำ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยข้างวัดหนองผำ หมู่ที่ 4 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวดลำพูน ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยฝังกลบกำจัดขยะ บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลป่าซางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (ตามเเบบเเปลนเทศบาลตำบลป่าซาง) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด