ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สถ.อำเภอ ได้รับแจ้งจาก สถ.จว.นครพนม ได้รับแจ้งว่า สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเปิดเผยข้อมูล งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 อ่านต่อ ...
กระทรวงมหาดไทยขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
บทความเรื่อง ขอเงินคืน บทความเรื่อง ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้ บทความเรื่อง ขอติดค้างไว้ก่อน บทความเรื่อง น้ำตาลไม่หวาน บทความเรื่อง ขอไปใช้ในศาล อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2562
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลท่าอุเทน รับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2562 (ภาษีโรงเรือน และ ที่ดิน) ได้ไนวันเวลาราชการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
... อ่านทั้งหมด