ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 อบต.นาพันสาม นำโดยนายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามและคณะ โดยมีคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม นำโดยอาจารย์ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และนางสาวสุนิษา ฝึกฝน ขอพบปะพูดคุย สนทนากลุ่ม กับตัวแทนประชาคมในพื้นที่ตำบลนาพันสาม เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2562
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญร่วมประเพณีงานบุญใหญ่เข้าพรรษา ตักบาตรพระบนหลังเกวียน
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ขอเชิญร่วมประเพณีงานบุญใหญ่เข้าพรรษา ตักบาตรพระบนหลังเกวียน ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ วัดนาพรม ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
... อ่านทั้งหมด