ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโพธิ์งาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่ารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมื่นศรีอนุสรณ์ หมู่ที่ ๑๐ บ
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง ด้วยพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมื่นศรีนุสรณ์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง ด้วยวิธีปร
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด