ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 394 รายการ ประจำปี 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวไว้ ในครั้งที่ 2 ให้นำสุนัขและแมวมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 2 – 10 กรกฎาคม 2563
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
เทศบาลฯร่วมเป็นเกียรติเปิดงานตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่หินปูนฯ ” เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๓ “
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลแม่เมาะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด