ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบปีที่ 5 การจัดตั้งสถาบันฯ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดตั้ง"ตู้อิ่มสุข"หน้าอาคารสำนักงาน
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดทำหน้ากาก Face Shield มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
จัดประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด