ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดอบรมการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยฯ
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
อบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา ร่วมจัดกิจกรรม "จป จิตอาสา ทำความดีเพื่อสังคม" เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อแนะนำคณะกรรมบริหารสถาบันฯ ชุดใหม่
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี KOSHA
วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด