ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดงาน "วันความปลอดภัยในการทำงาน" ณ บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ร่วมพิธีมอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" ประจำปี 2562 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ 3
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานแผนประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคใต้ ประจำปี 2562
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
จัดประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง"
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด