- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกืน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขียว ๑ สังกัด อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช (25/08/2564)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกืน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขียว ๑ สังกัด อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช (17/03/2564)