- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองชลประทาน 4L-RMC ช่วง กม.ที่ 6+380 ถึง กม.ที่ 7+380 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (08/03/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าก่อ ตำบลสันติสุข ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (08/03/2561)
ประกาศผู้มายื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองชลประทาน 4L-RMC ช่วง กม.ที่ 6+380 ถึง กม.ที่ 7+380 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (08/03/2561)
ประกาศผู้สนใจมาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองชลประทาน 4L-RMC ช่วง กม.ที่ 6+380 ถึง กม.ที่ 7+380 (08/03/2561)
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองชลประทาน 4L-RMC ช่วง กม.ที่ 6+380 ถึง กม.ที่ 7+380 (08/03/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านป่าก่อ ตำบลสันติสุข ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคา (08/03/2561)
ประกาศ เลื่อนกำหนดการยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองชลประทาน 4L-RMC ช่วง กม.ที่ 6+380 ถึง กม.ที่ 7+380 (07/03/2561)