ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ 2.งดเบี้ยปรับได้ไหม 3.แพ้คะแนน 4.ลูกหนี้ที่รัก 5.หาว่าหนูตีแล้วหนีไป) วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1."ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน 2.แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้ 3.บ้านผมไม่ตรงตามแบบ 4.คนเดียวกันหรือเปล่า 5.ขอไปสู้คดีต่อ) วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย 2.ทำไมสองมาตรฐาน 3.คลินิกเถื่อนหรือเปล่า 4.ข้อมูลคนต่างด้าว 5.5 ปี มีงานอะไรบ้าง) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ใครบ้างต้องชดใช้ 2.เคยได้ แล้วไม่ได้ 3.กลัวเกิดม็อบ 4.เสียงดังจังเลย 5.แจ้งจริงไหม) วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.บ้านจะพังไหมหนอ 2.เป็นคดีกันอยู่ 3.ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ 4.ตาวิเศษ 5.แบนทำไม) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก 2.ขออนุญาตหรือไม่ 3.น้องขอดูแลพี่ 4.ใครเป็นคนสั่ง 5.ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้) วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.เอาไหม โครงการนี้ ? 2.ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย 3.ขอข้อมูลเพราะตกใจ 4.สร้างขึ้นมาได้อย่างไร 5.ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด) วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก 2.ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ? 3.คนงานไปไหน 4.เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน 5.ขอเพื่อสู้ต่อไป) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.รองเท้าเป็นเหตุ 2.ทำไมถึงเปลี่ยนใจ 3.ใครแรงกว่ากัน 4.ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย 5.แค่อยากรู้) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย 2.เรื่องหมู ๆ 3.น้ำตาล เดอะซีรี่ส์ 4.เข้าใจผิด 5.ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ขอดูคะแนนโหวตให้ออก 2.อาหารกลางวันของหนู 3.งานใหญ่ คุมให้ดีนะ 4.อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ 5.ลูกผมเรียนเก่ง) วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.รู้หน้า ไม่รู้ใจ 2.ท่านไปไหนครับ 3.ไม่จ่าย เพราะไม่ชัดเจน 4.จากดีเด่น ทำไมได้แค่ 0.5 ขั้น 5.พวกเขาไม่เอาหนูแล้ว) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.สขร.ช่วยทีครับ 2.เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย 3.เผามาก ก็เดือดร้อน 4.เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ ! 5.ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม) วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ไม่ให้หรือไม่มี 2.รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร 3.แอบดักฟัง 4.เวชระเบียน=ค่าทดแทน 5.จะเอาห้างหรือนาข้าว) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ 2.คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง 3.ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ 4.อยากศึกษาเรื่องขยะ 5.สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้ 2.สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้ 3.ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ 4.ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ 5.สร้างรั้วทับคลอง) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน 2.ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม ? 3.เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ 4.อยากรู้ความเห็น ฝ่ายกฎหมายให้ขยายเวลาสัญญา 5.ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น) วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ขอเงินคืน 2.ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้ 3.ขอติดค้างไว้ก่อน 4.น้ำตาลไม่หวาน 5.ขอไปใช้ในศาล) วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ใครมีสิทธิ 2.ปีหน้าผมจะไปติว 3.โดนร้อง เพราะไปเผาศพ 4.ทำบุญค่าไฟฟ้า 5.นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ไปสร้างที่อื่นเถอะ 2.ไม่ต้องปิดหรอกครับ 3.เรื่องเกิดจากขยะ 4.ผมเข้าบ้านไม่ได้ 5.อยากเก็บเรื่องของตัวเอง) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ให้เท่านี้ พอนะ 2.ไม่ต้องปิดหรอกครับ 3.ไม่น่าทำเลย 4.ผมมีสิทธิ์ไหมครับ 5.บ้านผมจะพังไหม) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.กระดาษแผ่นเดียว ให้เถอะครับ 2.รอไปก่อนนะ 3.ผมอยากได้ทั้งหมด 4.กรรมการวินิจฉัยฯ ไม่เกี่ยว 5.ขอไปทำอะไร) วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่ 2.ให้ผมไปขายที่ไหน 3.ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง 4.เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด 5.บ้านผมเดือดร้อน) วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.จัดแล้วได้อะไร 2.หนูกินไม่อิ่ม 3.หาคนรับผิดชอบ 4.เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด 5.ขอผมพูดบ้าง) วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ช่วยเหลือกันนี่นา 2.แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน 3.ถูกพระร้องเรียนคะ 4.ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5.อย่างนี้ก็มีด้วย) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ฉันยังไม่อนุญาต 2.ก็หนูป่วย จะให้ทำอย่างไร 3.อยากรู้ว่ามีกี่คน 4.ดูอย่างเดียวนะ 5.ขอมากเกินไปหรือเปล่า) วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ต้องมาแบบโปร่งใส 2.ไปพิสูจน์กันเอง 3.ไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้ 4.ขออนุญาตจริงหรือเปล่า 5.จัดใหม่แต่แพงกว่า) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ทำดีมากครับ 2.ไม่ใช่อย่างนี้ครับ 3.ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา 4.หนูเป็นปกตินะคะ 5.จะเก็บไว้ใช้อีก) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ผมเสียเท่าคนอื่นไหม 2.เปิดหมดครับ 3.ทำไมตัดสิทธิผม 4.เข้าเกียร์ไม่ได้ 5.อยากไปเที่ยวอีกไหม) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
บทความความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (1.ทำเอาตกใจ 2.อยากไป แต่ไม่ได้ไป 3.รู้สิทธิของตัวเอง 4.ผมทำถูกต้องแล้วครับ 5.บริษัทกำจัดหนี้) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด