สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
ติดต่อสอบถาม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นางจรรยพร เนตรภู่
สถานที่ติดต่อ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการเทศบาลเมืองหล่มสัก บริเวณชั้นจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองหล่มสัก 999 ถนนวจี ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร. 056 701 060 ต่อ 200
... อ่านทั้งหมด