ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตรจำนวน 1คันด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด