ประกาศประกวดราคา สอบราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ประกาศข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านชุมขลิง (ที่ดินนายสมบูรณ์ รื่นรส) หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกืน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขียว ๑ สังกัด อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกืน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขียว ๑ สังกัด อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด