ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านป่าก่อ ตำบลสันติสุข ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านป่าก่อ ตำบลสันติสุข ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคา วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด