สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
รายงานผลการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือน มกราคม 2561 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือน เมษายน 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด