นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการจังหวัดสะอาด วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด