ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
01 ผลการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต  
02 ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง  
03 ผลคำวินิจฉัยและคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ  
... อ่านทั้งหมด