ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอรัษฎา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) จากอำเภอย่านตาขาว/หาดสำราญ/ห้วยยอด และรัษฎา ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.ครั้งที่่ 7 ณ นิณีการ์เด้นแอนด์รีสอร์ท อำเภอรัษฎา โดยมี นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ที่ปรึกษาโครงการ และ นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ หัวหน้าโครงการ ร่วมในเวทีดังกล่าวด้วย
กิจกรรม?เฉลิม?ฉลอง?เงินขวัญ?ถุง?พระราชทาน?กองทุนแม่?ของ?แผ่นดิน? ณ? บ้านควนไทรตอก? หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร?
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่? 22? พฤศจิกายน? 2562 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม?เฉลิม?ฉลอง?เงินขวัญ?ถุง?พระราชทาน?กองทุนแม่?ของ?แผ่นดิน? ณ? บ้านควนไทรตอก? หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไพร? อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอรัษฎา ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา เป็นประธานการคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอรัษฎา ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอรัษฎา
ธนาคารน้ำใต้ดิน
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ต้อนรับนายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดตรัง
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา ให้การต้อนรับนายนฤทธิ์ มงคลศรี ปลัดจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานตรวจสถานที่ขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ณ นิณีรีสอร์ท แอนด์ การ์เด้นท์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา
... อ่านทั้งหมด