ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้งรั้วที่ว่าการอำเภอรัษฎา (13/06/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (13/06/2562)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองบัว - ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/07/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร - หนองกก หมู่ที่ 2,7 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฉลองกรุง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/05/2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายหนองบัว - ถ้ำพระพุทธ หมู่ที่ 3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/05/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฉลองกรุง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (22/05/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (22/05/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายควนหนองยาง- บ้านลำช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (22/05/2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงพื้นผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหนองบัว - ถ้ำพระพุทธ หมูที่3,6 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง (22/05/2561)